Diszlexia – tanulási zavarok

A tanulási zavar kifejezés egy meglehetősen általános fogalom, és számos rendellenességet, diszfunkciót foglal magában. Több képesség nehézségéről van szó: figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd, olvasás, számolás, koordináció. A tanulási nehézség sok esetben nem jár együtt organikus sérüléssel, illetve kimondottan magas intelligencia mellett is megjelenhet (elég, ha csak Einsteinre gondolunk). Sok esetben az eltérő idegrendszeri fejlődésben és az agy munkamegosztásában kell keresnünk az okokat.

olvasA specifikus tanulási zavart a tanulás és az iskolai készségek használatának nehézsége jellemzi. Az adott területen mutatott teljesítmény elmarad az életkorban elvárt szinttől. A specifikus tanulási zavar alábbi típusait különíthetjük el egymástól, aszerint, hogy melyik területen tapasztalható hangsúlyos nehézség (DSM-V):

  • Olvasási zavar (diszlexia) – problémás területek: az olvasás pontossága; sebessége és folyékonysága; az olvasott szöveg megértése
  • Számolási zavar (diszkalkulia) – problémás területek: a számok felfogása; számtani törvények megjegyzése; pontos vagy folyékony számolás; pontos matematikai érvelés
  • Írásbeli kifejezés zavara (diszgráfia) – problémás területek: a helyesírás pontossága, a nyelvtan és a központozás pontossága, az írásbeli kifejezés pontossága és rendezettsége.

A bal agyfélteke érési elmaradása jelentősen befolyásolja a beszédzavarok kialakulását.

A beszédértésért, a számolásért, a beszédért és az olvasásért a baloldali halántéklebeny felel. Azok a gyerekek és felnőttek, akik tanulási zavarral küzdenek, jellemzően a bal agyfélteke működésében mutatnak hiányosságot, vagy eltérő működést. Emellett sok esetben a jobb félteke működése kiemelkedő teljesítményt mutat, így az ilyen személyek kreatívak és érzékenyek lehetnek. Sajnálatos módon az iskola elvárásai kevésbé építenek a jobb agyféltek működésére, és sokkal inkább veszik igénybe az analitikus jellegű, bal agyféltekéhez kapcsolódó képességeket, így ezek a gyerek sokszor rossz jegyeket hoznak, és szoronganak az iskolai elvárásoktól.

A neurofeedback tréning abban segít a tanulási problémákkal küzdőknek, hogy új működési mintázatok elsajátítását lehetővé téve növeli rugalmasságukat és alkalmazkodókészségüket a jelenlegi iskolarendszer elvárásaihoz. A frontális lebeny működésének fejlesztése segít növelni a koncentrációképességet, ezáltal a figyelem tartósabbá válik. Amennyiben a jobb agyfélteke túlzott, bal féltekét elnyomó működését tapasztaljuk, úgy az EEG-biofeedback terápia segítségével az egyensúly visszaállítható, ezáltal pedig egy harmonikusabb hullámmintázat alakul ki.

Fotó: Johanna Loock