Hogyan történik a fejlesztés?

Az EEG-biofeedback készülék használatával vizsgálhatóvá válnak az agyhullámok mintázatainak dinamikus változásai, illetve az átlagostól való eltérésük, vagyis az, hogy mi zajlik az agyban. Ezen értékek optimalizálása segítséget nyújt abban, hogy az agyféltekék működése összehangolttá váljon, és hogy a visszajelzésen alapuló tréning során ez a harmonikus működés megszilárduljon. A kliens folyamatosan képet kap arról, hogyan halad a jutalmazások és büntetések (hang és vizuális jelzések változása) segítségével. A fejlesztés az operáns kondicionálás elvén működik: az elvárt teljesítményt jutalmazzuk, ami abban nyilvánul meg, hogy a készülék használója a beállított grafikát, filmet, esetleg játékot képes élvezhetővé tenni saját maga számára.

neurofeedback-overviewA fej különböző pontjain elhelyezett elektródák egy számítógépbe továbbítják az EEG jeleket, melyeket a rendszer ezredmásodperces pontossággal képes detektálni. Amennyiben a kliens az elvárt EEG hullámokat produkálja, úgy jutalmazásban részesül, amikor pedig a gátlás alatt lévő agyhullám-amplítúdó jelentkezik, úgy zavaró jelzéssel fog találkozni. Ebből tudja, hogy vissza kell térnie egy korábban már elért, előnyösebb állapotba. Zavaró jelzés lehet például az, hogy az animáció megakad, a DVD-film leáll, esetleg szűkülni kezd a kép, vagy a hang recsegővé válik.

A neurofeedback tréner kezdetben feltérképezi, hogy az agy mely területein mely hullámok amplitúdóját szükséges erősíteni, vagy éppen lecsillapítani. Ennek alapján kirajzolódik egy terápiás fejlesztési terv, amelyben meghatározásra kerül, hogy mely területek fejlesztése zajlik majd a következő alkalmakon. Ekkor lehet eldönteni azt is, hogy hány terápiás alkalomra van szükség és milyen gyakorisággal.

A neurofeedback tréning menete:

  1. Konzultáció, állapotfelmérés és kezelési terv:

Az első két alkalom során történik a kezelési terv kialakítása. Az első találkozáskor gyerekek esetében a szülővel beszélünk a gyermek fejlődéséről; anamnesztikus adatokat veszünk fel és figyelemvizsgálatot végzünk. Felnőttek esetében szintén kitérünk az adott problémákra, a tájékozódó beszélgetést pedig a figyelemvizsgáló eljárások követik. A második alkalom során a neurofeedback készülék segítségével térképezzük fel az agyterületek EEG-mintázatát. Ezekből az adatokból és eredményekből a szakember kezelési tervet készít. Sorra veszi az átlagtól való eltéréseket a különböző területeken, majd egy protokollt állít elő (melyik területen kezdődjön a tréning, és melyik legyen a következő; mely hullámok amplitúdójának a növelése illetve csökkentése történjen). Ekkor kerül sor arra is, hogy a kliens által elképzelt változásokat, elérni kívánt célokat átbeszéljük.

  1. Neurofeedback tréning:

A fejlesztés az állapotfelmérés során megtervezett tréningterv szerint kezdődik. A meghatározott agyterületek felett elhelyezzük a szenzorokat. Az elvezetett EEG-jeleket a számítógép feldolgozza, a tréner pedig a protokollnak megfelelően beállítja az elvárt értékeket. A kliens a saját agyhullámaival irányítja a számítógépet: ha az elvárt szintet tudja produkálni, akkor jutalmazásban részesül, ha attól eltér, akkor büntetést kap (szűkülő képernyő, kopogó hang, az animáció megszakadása stb.). A tréner folyamatosan ellenőrzi a beállításokat, és ügyel arra, hogy a használó megfelelő állapotba juthasson.

Az egyes ülések 20-40 percig tartanak, a páciens tűrőképességétől és terhelhetőségétől függően. A tartós cél elérésének érdekében általában 20-40, egyes esetekben 60 ilyen találkozásra van szükség.

  1. Eredmények értékelése:

Már a fejlesztés során is zajlik a változások nyomon követése. Ez azért is indokolt, mert bizonyos szintek elérése után, a hatékony változás érdekében, a tréning újabb agyterületen folytatódik. A kezelés végül egy ismételt állapotfelméréssel, illetve annak kiértékelésével zárul.

  1. Nyomon követés:

Annak érdekében, hogy a tréning során tanultak megerősödjenek, megszilárduljanak, a fejlesztés végét követő időszakban 2-3 havonta szükséges egy vagy két „emlékeztető ülés” beiktatása. Ez alkalmat ad annak átbeszélésére is, hogy a kliens hogyan érzi magát, szükség van-e esetleg más jellegű segítségre.