Intelligencia vizsgálat gyermekeknél

Az gyermeknél (8-16 év) végzett intelligencia vizsgálat az értelmi képesség 4 fontos területének feltérképezésére terjed ki: Verbális megértés, Perceptuális következtetés, Munkamemória és Feldolgozási sebesség.

A Verbális megértés Index az összetett szóbeli információk értelmezését és a nyelvi képességek használatát méri újszerű problémák megoldásában. A Perceptuális következtetés Index képi anyagok elemzésének és problémák nem szóbeli megoldásának képességét méri. A munkamemória Index a figyelem, a koncentráció, a munkamemória, az emlékezőképesség és a mentális éberség mutatója. A feladatok megoldásához szükséges, hogy bizonyos információkat időlegesen fenntartsunk, kezeljünk, és műveleteket hajtsunk végre rajtuk. A Feldolgozási sebesség Index egyszerű vagy ismétlődő információk hiba nélküli, gyors feldolgozásának képességét méri, amelyhez rugalmasság, gyors pszichomotoros tempó és vizuális szelektív figyelem szükséges.

Neurofeedback állapotfelmérés kiegészíthető intelligencia vizsgálat tal, amelynek eredményei alapján feltérképezhetővé válik, hogy a figyelmi nehézségek mellett még mely területeken tapasztalható elmaradás, vagy éppenséggel melyik az a képesség amely sokkal jobb színvonalon működik.